Krachtigste CO2 pistool

Zelfs het krachtigste CO2 pistool is afhankelijk van de maximale kracht die een CO2 patroon kan leveren. Daarmee zijn CO2 pistolen in zekere zin beperkt tot een bepaald maximum. Hoe groot de kracht uiteindelijk is, wordt door de fabrikant bepaald. Met het toenemen van de kracht, moeten er op andere vlakken namelijk concessies gedaan worden.

Zo werkt een CO2 pistool

Net als ieder ander luchtpistool, wordt er een bepaalde krachtbron gebruikt om luchtdruk te creëren om pellets te verschieten, de officiële benaming voor luchtbukskogeltjes. In geval van een CO2 pistool is dat een CO2 capsule, een gesloten reservoir waarin COonder hoge druk bewaard wordt. De druk is daarbij zo hoog, dat het gas daarbij in vloeibare staat overgaat, maar daarover zometeen meer.

Door een CO2 capsule te laden, wordt de verzegeling van de capsule doorbroken en komt het pistool onder druk te staan. Door de trekker over te halen, wordt kortstondig een ventiel opengetikt, waardoor er een krachtige stoot CO2 ontsnapt die de pellet voortstuwt door de loop. Hierdoor wordt de pellet weggeschoten. De kracht waarmee dit gebeurt, is afhankelijk van de doorstroomopening, waarbij diameter en de tijdsduur die het ventiel openstaat de bepalende factoren zijn. De maximale kracht is, zoals je zult begrijpen, afhankelijk hoeveel druk er in een CO2 capsule zit.

Hoeveel kracht zit er in een CO2 capsule?

De kracht in een CO2 capsule hangt samen met de druk in de capsule. Om CO2 in een capsule te bewaren, wordt het vloeibaar gemaakt. Dit wordt gedaan door de gasvormige CO2 bij een temperatuur onder 31.1°C samen te persen onder een druk hoger dan 5.2 bar. In de CO2 capsules die voor CO2 pistolen gebruikt wordt, zit 12 gram vloeibare CO2, wat bij een kamertemperatuur van 20°C goed is voor een druk van zo’n 60 bar. Hoe warmer de buitentemperatuur, hoe hoger de druk in zo’n capsule, maar omgekeerd geldt ook dat hoe kouder het is, hoe lager de druk is. Daarom hangt de kracht van een CO2 pistool heel erg af van de buitentemperatuur.

Daarnaast is er nog iets om rekening mee te houden en dat is het feit dat als er CO2 ontsnapt uit een CO2 capsule, de omzetting van vloeibare staat naar gas energie kost. Die energie wordt gehaald uit de omgevingswarmte van de metalen capsule. Daardoor koelt de capsule na ieder schot razendsnel af en als je veel schoten achter elkaar lost, dan gaat dat zo snel, dat er zelfs ijsvorming op kan treden. Zoals je hierboven al hebt kunnen lezen, is de kracht afhankelijk van de druk en hoe kouder een CO2 capsule, hoe lager de druk daarin.

Logischerwijs neemt met het kouder worden van de capsule, dus ook de kracht van een CO2 pistool af. Het is daarom verstandig om na ieder schot even te wachten, zodat de capsule de temperatuur van de buitenlucht weer kan aannemen, zodat de druk weer gelijk is als bij het voorgaande schot. Natuurlijk kun je ook lekker blijven doorschieten, maar weet dan dat de pellets bij ieder schot ietsje langzamer zullen gaan, iets wat zeker op grotere afstanden merkbaar zal zijn in een steeds lager uitkomend punt van inslag.

Goed om te weten: zolang er nog vloeibare CO2 in een capsule aanwezig is, zal de druk op hetzelfde niveau blijven. Overbodig te zeggen dat we daarbij uitgaan van een capsule die op gelijke temperatuur blijft. Pas zodra alle vloeibare CO2 is omgezet in gasvormige CO2, zal de druk en daarmee de kracht echt afnemen en wordt het tijd de capsule te verwisselen voor een verse.

Leuk allemaal, maar hoe krachtig is een CO2 pistool dan?

Gemiddeld ligt de kracht van een CO2 pistool rond de 8 Joules, maar er zijn naar beide kanten uitschieters. Zo verkopen we een CO2 pistool met een kracht van 3 Joules en één van de krachtigste CO pistolen die we verkopen, levert 11.5 Joules.

Zoals je zult begrijpen, zal een lichtere pellet bij gelijke kracht sneller verschoten worden dan een zwaardere. Om die reden zal een 4.5 mm pellet dan ook harder gaan dan een 5.5 mm pellet en omdat CO2 in kracht beperkt is door de in de capsules aanwezige druk, hebben grotere kalibers geen nut. Als voorbeeld: een CO2 pistool dat we verkopen levert 8 Joules en die verschiet een 4.5 mm pellet met 175 m/s. De 5.5. mm variant levert ook 8 Joules en de snelheid van zo’n pellet ligt op 130 m/s. Snelheid van een pellet is trouwens ook zelf te meten met behulp van een snelheidsmeter.

Het krachtigste CO2 pistool zal een 4.5 mm pellet dus met hogere snelheid verschieten dan een 5.5 mm pellet. Een hogere snelheid betekent een vlakker traject van de pellet, wat zich vertaalt in een grotere zuiverheid. Een 5.5 mm pellet zal een boogvormiger traject volgen en daardoor bij een klein verschil in afstand een groter verschil in inslagpunt hebben.  Wel behoudt hij zijn snelheid langer en heeft hij daarmee een grotere impact. Overigens moet je qua zuiverheid een afstand van zo’n 10 tot 15 meter in gedachten houden als maximum om je kogelvanger met kaart op te hangen of neer te zetten.

Goed nieuws: een CO2 pistool heeft nauwelijks terugslag en de kracht zal nooit zo groot zijn dat pellets de geluidsbarrière zullen doorbreken (als ze dat doen, raken ze namelijk in onbalans), dus in theorie zal het krachtigste CO2 pistool ook de meest zuivere zijn, omdat de pellets op hogere snelheid en dus met een vlakker traject verschoten zullen worden. We zeggen bewust in theorie, omdat natuurlijk niet alleen de kracht voor zuiverheid zorgt.

De kracht en het aantal schoten

En dan komen we weer op wat we in het begin bespraken: met het toenemen van de kracht, moeten er op andere vlakken concessies worden gedaan. Aangezien alle CO2 capsules hetzelfde zijn, zal de kracht gehaald moeten worden uit de hoeveelheid CO2 die er per schot vrijkomt. Hoe meer CO2, hoe fermer de stoot tegen de pellet zal zijn. En je voelt ‘m al aankomen, hoe krachtiger het CO2 pistool, hoe meer CO2 er per schot verbruikt zal worden. Het resultaat is dan natuurlijk dat er minder schoten per CO2 capsule gelost kunnen worden. Daarnaast moet er meer vloeibare CO2 worden omgezet in gasvormige CO2, wat meer energie zal kosten, hetgeen zich vertaalt in een sterkere afkoeling en dus langer wachten tot de capsule weer om omgevingstemperatuur is.

Nu je de relatie kent tussen de kracht van een CO2 pistool en de bijkomende factoren, snap je dat we het belangrijk vinden om je bovenstaande informatie te geven, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken uit het assortiment CO2 pistolen die we beschikbaar hebben en weet dat het puur gaan voor het krachtigste CO2 pistool betekent dat je op andere vlakken concessies moet doen.

Onderhoud van het CO2 pistool

Wat voor het krachtigste CO2 pistool en de minst krachtige exact hetzelfde is, is het onderhoud dat je dient te plegen. Zorg dat je het CO2 pistool na gebruik netjes schoonmaakt en houd bewegende delen goed geolied. Af en toe de loop reinigen met schoonmaakproppen haalt de ergste loodvervuiling weg. Om de interne delen in goede conditie te houden, is het raadzaam af en toe CO2 onderhoudscapsules te gebruiken die naast CO2 ook een klein beetje smeermiddel hebben waarmee de onderdelen zoals het ventiel gesmeerd worden en wordt voorkomen dat de rubber afdichtingen uitdrogen.

Back to top