Messenwetgeving

Wetgeving voor messen, of het nu zakmessen of vaste messen zijn, is iets om goed van op de hoogte te zijn. Wat mag wel en wat mag niet? Om kort te zijn: alle messen die wij in onze winkel en op de webshop verkopen zijn toegestaan om in Nederland in uw bezit te hebben. Het voorhanden hebben is daarentegen weer een ander verhaal, waarbij eenieder met een gezond verstand wel kan bedenken wat wel en wat niet mag en welke messen onder welke omstandigheden gepast zijn. Daarnaast kunnen gemeenten additionele wetgeving hebben opgenomen in hun APV (Algemene Plaatselijke Verordening) of zelfs een Noodverordening. Beide zijn op de website van een gemeente terug te vinden en anders op te vragen.

Onderstaand in het kort wat er in de Nederlandse wet wapens en munitie staat aangaande messen, zoals het ons is uitgelegd. Begrijpelijkerwijs kunnen hier geen rechten aan ontleed worden.

Wat zegt de wetgeving?

Onder paragraaf 1, artikel 2, staan de diverse categorieën omschreven. Alles in Categorie I is verboden te bezitten of voorhanden te hebben, Categorie III betreft messen waarvoor een verlof nodig is en in Categorie IV staan de messen die wel in uw bezit mogen zijn indien u 18 jaar of ouder bent, maar die u niet zomaar voorhanden mag hebben zonder verlof of vrijstelling.

Dit is verboden:

 • Stiletto’s (opvouwbaar mes, waarvan het lemmet door een druk- of vergelijkbaar ontgrendelingsmechanisme zijdelings scharnierend uit het heft wordt gebracht)
 • Valmessen (mes waarvan het lemmet door een druk- of vergelijkbaar ontgrendelingsmechanisme, dan wel door een zwaaibeweging of door zwaartekracht rechtstandig uit het heft wordt gebracht)
 • Vlindermessen (mes waarvan het heft in de lengterichting in tweeën is gedeeld en waarvan het lemmet naar buiten wordt gebracht door elk van de delen van het heft in tegenovergestelde richting zijdelings open te vouwen)
 • Opvouwbare messen met een uitgeklapte lengte van meer dan 28 cm
 • Opvouwbare messen waarvan het lemmet is voorzien van meer dan één snijkant
 • Vilmessen (mes waarvan het heft haaks op het lemmet staat of geplaatst kan worden en dat bestemd is om bij gebruik in de palm van de hand te worden gehouden, terwijl het lemmet tussen de vingers door naar buiten steekt)
 • Ballistische messen (mes waarvan het lemmet, al dan niet tezamen met het heft, door middel van lucht-, gas- of veerdruk rechtstandig uit een geleidingscilinder wordt gedreven)
 • Werpsterren
 • Blanke wapens die uiterlijk gelijken op een ander voorwerp dan een wapen

Hier heeft u een verlof voor nodig:

 • Werpmessen

Deze messen mag u bezitten, maar niet voorhanden hebben:

 • Blanke wapens waarvan het lemmet meer dan één snijkant heeft, voor zover ze niet vallen onder Categorie I
 • Degens
 • Zwaarden
 • Sabels
 • Bajonetten

De complete Nederlandse wetgeving is online terug te vinden, waaronder ook de Wet wapens en munitie. Voor de exacte interpretatie daarvan verwijzen wij dan ook naar de website van de Rijksoverheid (https://wetten.overheid.nl/BWBR0008804/2020-01-01).


Disclaimer: Wij verkopen alleen messen die in Nederland toegestaan zijn. Door een mes bij ons aan te schaffen, stemt de koper ermee in op de hoogte te zijn van de geldende wetgeving en te voldoen aan de daarin gestelde eisen. Kopers uit het buitenland zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen van de daar geldende letter der wet.

Back to top